Fractievergaderingen

De fractievergaderingen vinden in de regel plaats voorafgaand aan de eerstkomende raadsvergadering.
Uiteraard kunnen tussendoor ook overleggen plaatsvinden.

Wilt u een keer meepraten bij de vooroverleggen van onze fractie, stuurt u dan even een email.