Speerpunten

De fractieleden van ChristenUnie Delfzijl staan en maken zich hard voor:

 1. Bijbelse normen en waarden
 2. Betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur
  De Christenunie is al jaren een constante factor in de politiek van Delfzijl.
 3. Zorgen voor elkaar
  Omzien naar elkaar en zorgzaamheid voor elkaar.
 4. Aandacht voor minderheden
  Integratie van minderheden in de samenleving.

   

  1. Bijbelse normen en waarden
   De ChristenUnie baseert haar politiek op bijbelse normen en waarden. De samenleving heeft namelijk regels nodig die ervoor zorgen dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Helaas blijkt dat mensen zonder die duidelijke regels in onze huidige samenleving op een zijspoor komen.
   Burgers moeten weer respect voor elkaar krijgen en zich veilig voelen in hun woonomgeving. De gemeente moet zich daarvoor bovenmatig blijven inzetten! De ChristenUnie ziet het veiligheidsbeleid in al zijn facetten dan ook als een kerntaak van de gemeente.

  2. Betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur  - Trots zijn op Delfzijl!
   Neemt de plaatselijke politiek u nog wel serieus? De ChristenUnie (voorheen GPV/RPF) is al meer dan 25 jaar een constante factor in de politiek van Delfzijl. De bestuurders van de ChristenUnie leveren een belangrijke bijdrage aan een stabiele politiek, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk.
   De ChristenUnie-bestuurders zijn zich bewust van het feit dat zij in dienst staan van de burgers, wij zijn er voor u! Samen met u als burgers zijn wij er voor elkaar! Samen verder bouwen aan een sterk Delfzijl waar burgers trots op kunnen zijn! Versterk de stem van de ChristenUnie en zorg zo voor meer stabiliteit en daadkracht van het gemeentebestuur. U ten goede! De ChristenUnie wil duidelijk meer invloed op het beleid, met uw stem kan dat worden bereikt!

  3. Zorgen voor elkaar - Maakt u zich al ZORGen?
   De ChristenUnie staat voor christelijk sociale politiek. Dat wil zeggen een politiek van omzien naar elkaar en van zorgzaamheid in de samenleving. De ChristenUnie vindt dat de laatste jaren teveel mensen aan hun lot zijn overgelaten. De samenleving heeft het nodig dat mensen voor elkaar zorgen, en dat burgers zich sterk maken voor hun gezamenlijke belang. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. De komende invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) stelt het belang van Zorg Voor Elkaar centraal. De ChristenUnie is van mening dat deze nieuwe wet vergaande kansen biedt om haar christelijk-sociale politiek handen en voeten te geven in onze gemeente.

  4. Aandacht voor Minderheden
   Minderheden, ongeacht hun politieke of religieuze achtergrond, moeten ruimte hebben voor hun mening en eigen levensstijl. Maar dat mag dan niet ten koste gaan van anderen. Delfzijl kent een grote verscheidenheid aan nationaliteiten en vormt daardoor een echte multiculturele samenleving. De gemeente moet initiatieven blijven steunen en ontplooien om de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen, om zo een goede integratie mogelijk te maken. Nieuwkomers zijn in Delfzijl van harte welkom, ongeacht hun nationaliteit, kleur of ras. Maar van nieuwkomers mag wel worden verwacht dat ze zich aanpassen aan de bestaande samenleving. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat men de Nederlandse taal goed beheerst. De gemeente moet zich ervoor inspannen dat nieuwkomers zo snel mogelijk ingeburgerd raken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrouwbare overheid

We hebben ons als fractie en wethouder de afgelopen jaren extra ingezet voor een betrouwbare en stabiele politiek.