Fractieleden

Fractievoorzitter Cor Buffinga

Buffinga

Mijn naam is Cor Buffinga (1953).

Ik ben gehuwd en heb drie kinderen  en woon in Delfzijl en ben sinds 2006 raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Delfzijl. Tot 1 januari 2017 was ik werkzaam bij de Nationale Politie, Eenheid Noord Nederland, als teamleider bij de recherche. Nu besteed ik mijn tijd aan het raadswerk binnen zowel de gemeenteraad als binnen de kerk.

Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter en heb Algemene Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu en Verkeer in mijn portefeuille. Binnen de gemeenteraad van Delfzijl zijn wij actief met drie fractieleden en een wethouder. In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie zich een stabiele partij getoond. Daarbij hebben wij het welzijn van de burger voor ogen en wil ik het algemeen belang niet uit het oog verliezen. De ChristenUnie wil de verbinding zoeken en het eigen initiatief van de burgers belonen.

Ik werk graag mee aan plannen die goed zijn voor de gemeente Delfzijl. Binnen de raad ben ik voorstander van eerlijke politiek waarbij de woorden: ”zeggen wat je doet en doen wat je zegt“ hoog in het vaandel staan. Dit heeft zich ook vertaald in een goed aantal plannen die uitgevoerd- of nog in uitvoering zijn. Een stabiel bestuur is belangrijk voor de gemeente Delfzijl. Daarvoor wil ik mij ook de komende jaren inzetten.

Met vriendelijke groet

Cor Buffinga

Emailadres corbuffinga05@gmail.com                                                                                                               

Tel.nr. 06-11345241


Fractielid Harold Kol

Kol

Harold Kol (1974) woont in Delfzijl. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee als senior opsporingsambtenaar. Daarnaast is hij medewerker Frontex, dit is een agentschap voor de grensbewaking in Europees verband. Het controleren van de buitengrenzen.

Sinds mei 2014 hij raadslid met o.a. als portefeuille Verkeer en vervoer, Sport, coördinatie programma Cultuurhuis inclusief IVAK en Molenberg.

Motto: met elkaar en voor elkaar in de gemeenschap.

Emailadres h.kol@delfzijl.christenunie.nl


Fractielid Sebastien Sabanga

Sabanga

Sebastien Sabanga (52 jaar) is geboren in Democratisch Kongo en is woonachtig in Delfzijl sinds 1997. Hij is werkzaam in een Sociale wijkteam bij (binnen) de gemeente Assen. Sebastien is gehuwd en heeft drie kinderen.

Sebastien Sabanga is een actief lid van de ChristenUnie. Hij heeft tot voor kort een functie in het bestuur vervuld. Ook is hij op diverse maatschappelijke terreinen actief. In het verleden heeft hij jaren zich ingezet voor het coachen, activeren en begeleiden van allochtone werkzoekenden uit Delfzijl bij het vinden van een passende betaalde baan.

Sebastien heeft aangegeven het een uitdaging te vinden de belangen van de hele gemeenschap goed te behartigen en dit vanuit het standpunt van de ChristenUnie.

Nadere informatie kunt u vragen bij Cor Buffinga, fractievoorzitter ChristenUnie Delfzijl. Tel: 06-11345241

Emailadres s.sabanga@delfzijl.christenunie.nl

Fractieondersteuning Piet Drijfhout