Fractieleden

Fractievoorzitter Harold Kol

Kol

Harold Kol (1974) woont in Delfzijl. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee als senior opsporingsambtenaar. Daarnaast is hij medewerker Frontex, dit is een agentschap voor de grensbewaking in Europees verband. Het controleren van de buitengrenzen.

Sinds mei 2014 is hij raadslid met o.a. als portefeuille Verkeer en vervoer, Sport, coördinatie programma Cultuurhuis inclusief IVAK en Molenberg.

Sinds het vertrek van Cor Buffinga is Harold nu fractievoorzitter.

Motto: met elkaar en voor elkaar in de gemeenschap.

Zijn emailadres h.kol@delfzijl.christenunie.nl

Fractielid Sebastien Sabanga

Sebas2.jpg

Sebastien Sabanga (52 jaar) is geboren in Democratisch Kongo en is woonachtig in Delfzijl sinds 1997. Hij is werkzaam in een Sociale wijkteam bij (binnen) de gemeente Assen. Sebastien is gehuwd en heeft drie kinderen.

Sebastien Sabanga is een actief lid van de ChristenUnie. Hij heeft tot voor kort een functie in het bestuur vervuld. Ook is hij op diverse maatschappelijke terreinen actief. In het verleden heeft hij jaren zich ingezet voor het coachen, activeren en begeleiden van allochtone werkzoekenden uit Delfzijl bij het vinden van een passende betaalde baan.

Sebastien heeft aangegeven het een uitdaging te vinden de belangen van de hele gemeenschap goed te behartigen en dit vanuit het standpunt van de ChristenUnie.

Emailadres s.sabanga@delfzijl.christenunie.nl

Fractielid René Eygelshoven

 rene.jpg

"Ik wil me graag aan u voorstellen. Mijn naam is René Eijgelshoven, geboren in 1964 te Heerlen. Ik ben getrouwd en we hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen. We wonen in Holwierde. Ben zelfstandig ondernemer. Als pluimveehouder werk ik volgens het Keurmerk Beter Leven.

Naast deze werkzaamheden wil ik me graag inzetten, en als het kan een bijdrage leveren, aan de lokale politiek.
Belangrijk uitgangspunt voor mij is dat:  De politiek is er voor de burger en niet andersom."

Mijn mailadres: eygel005@planet.nl

Fractieondersteuning Piet Drijfhout