Bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van de kiesvereniging bestaat uit:

 

Margreet Nijburg, voorzitter            (voorzitter@delfzijl.christenunie.nl)
 
Jenneke Klamer, secretaris             (bestuur@delfzijl.christenunie.nl)

Stoffer Noordhof, penningmeester (penningmeester@delfzijl.christenunie.nl)