Algemeen

Kiesvereniging ChristenUnie Delfzijl

Voorzitter
Margreet Nijburg
voorzitter@delfzijl.christenunie.nl

Secretaris
Jenneke Klamer
bestuur@delfzijl.christenunie.nl

Wilt u een fractievergadering bijwonen?

Neem voor meer informatie en onze vergaderdata contact op met de fractievoorzitter via fractie@delfzijl.christenunie.nl 

Historie ChistenUnie Delfzijl

ChristenUnie Delfzijl is opgericht in februari 2001 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er al sinds 1982 een vergaande samenwerking tussen de beide partijen. Onder de naam RPF/GPV is vanaf 1982 meegedaan aan de verkiezingen in Delfzijl, telkens met slechts 1 raadszetel.

Grootse overwinning
Tijdens de verkiezingen van maart 2006 behaalde de partij een grootse overwinning door maar liefst 4 zetels te behalen. Wij mogen de hand van onze Hemelse Vader hierin zien.
Tijdens de verkiezingen van maart 2010 behaald de partij opnieuw een goed resultaat. Met drie zetels komt de ChristenUnie weer in de Raad. Dit keer zonder perikelen in de voorafgaande periode en dus zien we deze drie zetels als een stabiele voortzetting van een goed beleid. Ook in de periode van 2010 - 2014 mag de ChristenUnie weer een wethouder leveren. Meindert Joostens mag een deel van zijn ingezette beleid continueren en krijgt er een aantal andere portefeuilles bij. 

Bijbelse Normen en Waarden
De ChristenUnie baseert haar politiek op bijbelse normen en waarden. De samenleving heeft namelijk regels nodig die ervoor zorgen dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Helaas blijkt dat mensen zonder die duidelijke regels in onze huidige samenleving op een zijspoor komen.
Burgers moeten weer respect voor elkaar krijgen en zich veilig voelen in hun woonomgeving. De gemeente moet zich daarvoor bovenmatig blijven inzetten!

Onze politiek is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Op basis daarvan zetten we ons in voor respect tussen mensen en een veilige en prettige leefom-geving.

Een betrouwbare politiek zien wij als basis voor een goed imago. Door uw steun kregen we meer invloed op het beleid. De stabiliteit kwam terug en er veranderde veel ten goede. Met uw stem willen we verder bouwen aan een gemeente waar we trots op zijn!