Christenunie Delfzijl

Vergadering Raadsklankbordgroep Eemsdelta 4 september 2019

IMG_4134.JPG In deze vergadering is het concept "Eemsdelta is dichtbij" nader toegelicht en besproken.
De documenten met betrekking tot deze vergadering staan hieronder in de documenten.
De presentatie van Frank Burkels is eveneens bijgevoegd. lees verder

Nieuwsbrief 11 Herindeling Gemeente Eemsdelta (29 augustus 2019)

IMG_1889.JPG 'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en ook welke stappen nog nodig zijn. lees verder

Raadsvergadering 30 juli 2019 Bestemmingsplan/omgevingsplan Oosterhorn

IMG_1781.JPG Een teleurstelling voor zowel het college als de ambtenaren nu het bestemmingsplan Oosterhorn opnieuw weer ter tafel komt. In het verleden is er veel gebeurd rond dit plan. Regelmatig moest het plan bijgesteld worden en tijdens de raadsvergadering van 30 november 2017 kon het plan door de meerderheid van de raad worden vastgesteld. lees verder

Raadsvergadering 11 juli 2019 Voorjaarsbrief, Kadernota, 1e Turap

IMG_4130a.JPG Dit jaar is de kadernota eenvoudig van opzet. Ook de plannen voor het komende jaar zijn hoofdzakelijk ingezet beleid. Dit heeft alles te maken met de voorgenomen herindeling op 1 januari 2021. Nieuw beleid kunnen we weer verwachten van de nieuwe gemeenteraad.
Als je kijkt naar het overzicht van de financiële effecten in de kadernota over een periode van 4 jaren.... lees verder

Nieuwsbrief Herindeling nummer 10

gg.png Eemsdelta is dichtbij!
De visie voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is inmiddels vastgesteld. Alweer een belangrijke mijlpaal, omdat we hiermee de nieuwe gemeente Eemsdelta verder gaan vormgeven. De documenten besturingsfilosofie en het dienstverleningsconcept zijn op de websites van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te vinden. Daarnaast zijn ze ook op onze website te vinden. lees verder

Radenconferentie 29 juni 2019 inzake Nationaal Programma Groningen

index.png Op uitnodiging van de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten was er zaterdag de conferentie van Gemeenteraden en Provinciale Staten in de EnergyBarn op het Zernike Science Park. Agendapunt het Nationaal Programma Groningen. Het verslag van de conferentie is inmiddels hieraan toegevoegd in de documenten. lees verder

Verslag stakeholdersbijeenkomst Nationaal Programma Groningen

ffaBngvi_400x400.png Op woensdagavond 26 juni kwamen stakeholders en een aantal bestuursleden bijeen in de Bovenkamer van Groningen om samen te praten over de kaders voor het Nationaal Programma Groningen. Na een aftrap van Commissaris van de Koning René Paas en directeur Nationaal Programma Groningen Siem Jansen over de totstandkoming en inhoud van de huidige bespreeknotitie hebben deelnemers input meegegeven. lees verder

Update werkgroepen Raadsklankbordgroep Eemsdelta

Biljetten.jpg De projectorganisatie van het herindelingstraject breidt zich regelmatig verder uit, om stapsgewijs met elkaar te bouwen aan onze nieuwe gemeente Eemsdelta. In deze rubriek 'Update werkgroepen' doen we daar verslag van. lees verder

Raadsklankbordgroep 12 juni 2019

IMG_1890.JPG We hebben in een samenhangend document vervat wat de visie van de nieuwe gemeente Eemsdelta is, wat de uitgangspunten zijn voor de besturing en organisatie van de nieuwe gemeente (besturingsfilosofie) en hoe de dienstverlening aan de inwoners en andere betrokkenen op hoofdlijnen plaats zal vinden. lees verder

Oprichtingsvergadering 15 mei 2019

IMG_6307.JPG Een bijeenkomst van de ChristenUnie afdelingen Appingedam, Loppersum en Delfzijl. Onder het toeziend oog van de Adviseur Provinciale en Lokale Besturen Tjitske Kuiper werden de afdelingen samengevoegd en gaan verder onder de naam ChristenUnie Eemsdelta. lees verder

24 april 2019, Min. Wiebes stuurt advies waardedaling woningen

foto klein website.png Wiebes: "Zoals ik uw Kamer in mijn brieven van 14 mei en 1 oktober 2018 heb gemeld heb ik een adviescommissie ingesteld om te adviseren over een methode voor het begroten van schade door waardedaling. Het advies is een belangrijke stap richting schadeloosstelling van Groningers voor de waardedaling van de woningen. Ik ben de adviescommissie daarvoor zeer erkentelijk. lees verder

Raadsklankbordgroep nieuwe gemeente Eemsdelta 17 april 2019

eemsdelta.png Hoe en wat? In verband met de gemeentelijke herindeling van Appingedam, Delfzijl en Loppersum is er een Raadsklankbordgroep (RKBG) ingesteld om de herindeling per 1 januari 2021 -in de nieuwe gemeente Eemdelta- goed en volgens een vast plan te laten verlopen..... lees verder

Taart voor geestelijk verzorgers

e42c4ccc-0c2f-48fd-a483-0c635378f04f.JPG Op vrijdag 8 maart hebben de twee kamerleden Carka Dik en Stieneke van der Graaf samen met lokale politici uit de aardbevingsgemeenten een taart overhandigd aan de twee geestelijk verzorgers ... lees verder

Eemsdelta, nieuwe naam DAL gemeenten

IMG_3133.JPG Op 7 maart is de nieuwe naam voor de herindelingsgemeenten Delfzijl. appingedam en Lopopersum onthuld. Uit de drie namen die waren overgebleven hebben de burgers gekozen. Eemsdelta kwam met 67% ... lees verder

Nieuwjaarsrede Burgemeester Beukema

Burgemeester G.Beukema.jpg Hoogtepunten uit de nieuwjaarsrede van burgemeester Gerard Beukema tijden de nieuwjaarsreceptie in Delfzijl. lees verder

Bezoek Tweede Kamer

F9F54989-38E6-46CC-A3C1-26D3D7ACE304 Op 13 oktober heeft de fractie van de ChristenUnie te Delfzijl de open dag bezocht van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. We werden hartelijk ontvangen door de fractie en natuurlijk gingen we ... lees verder

Landelijk nieuws

Let’s Quiz

Pubquiz.jpgdinsdag 10 september 2019 21:35 De projectgroep eenzaamheid van de ChristenUnie nodigt alle dorpsbewoners uit om mee te spelen met een pubquiz op 28 september om 20.00 uur in The Lux! Als projectgroep willen wij graag wat doen ... lees verder

Vergadering Raadsklankbordgroep Eemsdelta 4 september 2019

IMG_4134.JPGmaandag 09 september 2019 12:01 In deze vergadering is het concept "Eemsdelta is dichtbij" nader toegelicht en besproken.
De documenten met betrekking tot deze vergadering staan hieronder in de documenten.
De presentatie van Frank Burkels is eveneens bijgevoegd. lees verder

Nieuwsbrief 11 Herindeling Gemeente Eemsdelta (29 augustus 2019)

IMG_1889.JPGmaandag 09 september 2019 11:36 'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en ook welke stappen nog nodig zijn. lees verder

De dorpen in: 'Wat is er nodig om goed te kunnen leven?'

Logo_aanschuiven in___.pngdinsdag 20 augustus 2019 13:47 De samenleving verandert. Inwoners, dorpen en organisaties zijn volop in beweging met diverse initiatieven. We zien ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied van leefbaarheid en zorg. Dit willen we faciliteren en stimuleren... lees verder

Termunterzijl