Wethouder


Mijn naam is Meindert Joostens (60) en ik ben vanaf 2006 wethouder van de gemeente Delfzijl. Ik ben getrouwd en met mijn vrouw ben ik gezegend met drie zonen, twee schoondochters en zes kleinkinderen.

Voor mijn wethouderschap was ik 30 jaar werkzaam bij de politie. Eerst bij gemeentepolitie Delfzijl en later bij regiopolitie Groningen. Ik heb daar geleerd in welke precaire situaties mensen terecht kunnen komen en wat echt belangrijk is voor een stabiel leven. Daarom is mijn drijfveer voor mijn politiek handelen mijn Christelijke wortels en liefde voor mensen.

Binnen het college van burgemeester en wethouders ben ik als eerste verantwoordelijk voor: sociale zaken, armoedebeleid, minderheden, inburgering en integratie, ouderenzorg, WMO en handhaving. Verder coördineer ik de transformatie van het zogeheten sociaal domein in de gemeente Delfzijl. Dit gaat over de invoering van de nieuwe wetten voor Jeugd, Participatie (werk) en WMO.

Er is vanuit de rijksoverheid veel veranderd op het gebied van zorg. Mijn voortdurende aandacht gaat uit naar het zo goed mogelijk borgen van de ondersteuning voor mensen die het nodig hebben. Dat gebeurt door u als inwoner echt centraal te stellen in ons beleid en in de uitvoering.

Verder ben ik dagelijks aan de slag om meer mensen aan het werk te krijgen. Want ik besef me dat werk heel belangrijk voor mensen om mee te doen in de samenleving en het geeft ook de mogelijkheid om je talenten te gebruiken.  Naast het dagelijks mensen helpen naar een baan, hebben we ons ook erg ingespannen voor meer banen. Bijvoorbeeld voor het zogeheten 1000 - banen plan. Met dat plan willen we veel nieuwe banen creëren in de bouw en de schilder- en installatie branche.  

Ik heb me mede ingezet voor een stabiel college van B&W. Als er respect is voor elkaar en eerlijkheid kan alle aandacht uitgaan naar zaken die echt belangrijk zijn. Een goed en stabiel bestuur is heel belangrijk voor een goed imago en het goed functioneren van onze gemeente. Daaraan werken is een grote verantwoordelijkheid van zowel raad als college. Graag ga ik daarmee door.

Met vriendelijke groet, Meindert Joostens

Mijn e-mailadres is:  m.joostens@delfzijl.christenunie.nl  

Telefonisch ben ik te bereiken via het gemeentehuis: 0596 - 639307