Uit de Raad van 10 februari

dinsdag 22 februari 2011 09:28

.
Het zout der aarde
WMO

In de politiek is de lengte van vergaderingen soms omgekeerd evenredig met hun gewicht. Zo was de agenda van de Raadsvergadering van 10 februari verrassend kort, maar er stond wel in ieder geval één belangrijk onderwerp op over de WMO, alhoewel een tweede zoutsilo ook geen kwaad kan.

Het zout der aarde

Bij de meest recente temperaturen zouden we het bijna vergeten, maar december was een heftige maand voor de strooiploegen. Door de omvangrijke hoeveelheid sneeuw raakte de gemeente in korte tijd door de strooizoutvoorrad heen en waren er zelfs momenten dat er geen strooizout meer voorradig was. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt een tweede zoutsilo aangeschaft. Daarmee neemt de zoutvoorraad toe en gaan we nog beter voorbereid de winter in. De aanbesteding van de zoutsilo zal plaatsvinden door middel van een aanbesteding. Aan het gratis uitdelen van zout bij de DOW komt echter een einde. Burgers worden geacht die voorraad zelf op peil te houden. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

WMO

In het coalitieakkoord is afgesproken dat ook de WMO niet zal ontkomen aan bezuinigingen. De voorstellen die het college tijdens de raadsvergadering presenteerde beogen een andere denkwijze. Eén waarbij wat een cliënt nodig heeft het uitgangspunt is, in plaats van nauwkeurig omschreven rechten die bijvoorbaat gerealiseerd zullen worden.

De verwachting is dat dit zal leiden tot besparingen zonder dat clienten de kern van waar de WMO in feite voor bedoeld is kwijtraken: ondersteuning om zoveel mogelijk zelf te kunnen blijven meedoen.

Bij deze bezuinigingen gaat het vooral om een aanscherping van de verhuisplicht, de eigen bijdrage voor de scootmobielen en woningaanpassingen. De verhuisplicht wordt aangescherpt waardoor er naar verwachting minder ingrijpende aanpassingen en grote verbouwingen van woningen noodzakelijk zijn. Uiteraard kan dat soms ingrijpende consequenties hebben. Voor gevallen waarin er echt sprake is van onvoorziene omstandigheden blijft de mogelijkheid bestaan voor aanpassing of verbouwing van de woning.

Bij het verstrekken van de rolstoelen en de scootmobielen wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De gemeente wordt eigenaar van deze vervoersmiddelen, hetgeen ook weer een bezuiniging oplevert.

De ChristenUnie fractie beseft dat deze bezuinigingen vervelend kunnen zijn, maar dat ze tegelijk onontkoombaar zijn. Wij vinden dat er eerst moet worden gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen, voordat de gemeente bijspringt. Het is heel normaal dat je, als je ouder wordt, na gaat denken over een geschikte woning om oud in te worden. Pas in bijzondere gevallen is het nodig dat de gemeente woningaanpassingen voor haar rekening neemt.

We zullen er op toezien, ook andere fracties vroegen daarom, dat er periodiek over de uitvoering wordt gerapporteerd, zodat we zicht blijven houden op de daadwerkelijke consequenties voor individuele clienten.

« Terug

Reacties op 'Uit de Raad van 10 februari'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > februari