Gert Kers (CU): Goede contacten met provincie belangrijk

Gert Kers-smallvrijdag 18 februari 2011 09:25

Het is van belang dat het geluid van de burgers op de Noord-Veluwe wordt gehoord in de provincie Gelderland”, aldus Gert Kers. De geboren en getogen Hattemer staat negende op de ChristenUnie-lijst voor de provinciale verkiezingen, die op 2 maart worden gehouden.

Gert Kers (51) heeft zijn sporen in de lokale politiek ruimschoots verdiend. De afgelopen 17 jaren maakte hij deel uit van de gemeenteraad, waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter. De nestor van de Hattemer raad benadrukt dat het mooie van de politiek is dat een raadslid dichtbij de burger staat. “Het is van belang dat je in de controlerende en kaderstellende rol als volksvertegenwoordiger de mening van de burgers zo goed mogelijk probeert te verwoorden.”

Een opstap naar de provinciale politiek is voor Kers een logisch vervolg:“Het is van belang om korte lijntjes te hebben met de provincie. Samen met de 2 andere Noord-Veluwse gemeenten Heerde en Oldebroek werken we in H2O-verband aan een goede leef- en werkomgeving voor burgers. Maar naar wie klein is, wordt niet gauw geluisterd, ook in de provincie Gelderland. De provincie regelt belangrijke zaken zoals jeugdzorg, mobiliteit (provinciale wegen en buslijnen), Ruimtelijke Ordening (regionale woonvisie) en heeft een toezichthoudende functie op de gemeente financiën. Het is goed dat de provincie voor deze taken een regierol vervuld. In elk van de 3 Noord-Veluwse Colleges van B en W heeft de ChristenUnie een wethouder, waardoor wij goed weten wat er speelt binnen deze gemeenten. Daardoor zijn de lijntjes naar de gedeputeerden in de provincie kort. Een dergelijke relatie met het provinciebestuur is belangrijk. Maar nog beter is het wanneer in Arnhem iemand aan het werk is die de Noord-Veluwe op zijn duimpje kent. Daarom stel ik me graag kandidaat voor de Provinciale Staten. Van mij mogen de kiezers verwachten dat ik opkom voor onze mooie provincie maar vooral ook voor de Noord-Veluwe. Deskundig, christelijk en sociaal”.

De ChristenUnie heeft nu 4 zetels in de Provinciale Staten en levert een gedeputeerde aan het dagelijks bestuur van de provincie (Annelies van der Kolk, red.). De ChristenUnie Gelderland gaat voor minimaal 5 zetels en een gedeputeerde. “Wanneer ik met voorkeurstemmen gekozen wordt, neem ik mijn verantwoordelijkheid en vertrek naar Arnhem. Zo niet, dan is de planning om eerst de lopende raadstermijn als fractievoorzitter af te maken in Hattem, om daarna richting Provinciale Staten te gaan. 20 jaar in de gemeentelijke politiek is een mooie vastomlijnde periode om daarna te vertrekken.”

Bron: Veluweland

« Terug

Archief > 2011 > februari