Ontwikkelingen in het Landelijk Gebied

Lubbert te Beekbergenwoensdag 23 februari 2011 13:00

Waar hebben we als ChristenUnie fractie het verschil kunnen maken en waar hebben we een waardevolle bijdrage mogen leveren? Een vraag waar ik zo aan het einde van deze statenperiode regelmatig veel over nagedacht heb.

Uiteraard hebben we deze vraag ook aan het begin van de statenperiode gesteld; bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma is deze vraag uitgangspunt geweest. Als fractie zijn we nog steeds dankbaar en blij dat een zeer belangrijk deel van ons verkiezingsprogramma overgenomen was in het coalitie akkoord van de achterliggende periode.

Realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur is eenonderwerp dat de ChristenUnie hoog in het vaandel heeft, tegelijkertijd hebben we vier jaar geleden ook gezegd “We kiezen voor boeren, voor boeren vandaag zodat er perspectief blijft voor boeren morgen”. Hier hebben we in de achterliggende periode voor zover het in ons vermogen lag handen en voeten aan gegeven. Als er in het kader van de Ecologische Hoofd Structuur of Natura2000 beleid gemaakt moesten worden dan heeft de fractie van de ChristenUnie altijd gezocht naar evenwicht, het evenwicht tussen Economie & Ecologie. Een evenwicht dat niet altijd even gemakkelijk te vinden was, maar tegelijkertijd bleek ook meerdere malen dat Economie & Ecologie niet per definitie tegenpolen zijn. Ecologie kan ook een economische toegevoegde waarde leveren, hierbij denken we bijvoorbeeld aan Groen-Blauwe diensten, in veel gevallen kan dit een extra vorm van inkomsten opleveren voor agrarische ondernemers.  

Schaalvergroting was verscheidene malen onderwerp van gesprek, in de lijn van schaalvergroting werd ook vaak ook gesproken over  ‘Megastallen’. Voor velen van ons leeft nog steeds de vraag “Wat is een megastal?” De meningen verschillen hier nogal over, de ChristenUnie heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij geen voorstander is van de industrialisering van de landbouw. De boer is al sinds jaar en dag stoffeerder van het mooie Gelderse Landelijk gebied.  Deze boeren deden dat veelal in de vorm van een boerenbedrijf dat gerund werd met het hele gezin. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft, blijft dit het beeld in Gelderland, het gezinsbedrijf heeft dus onze absolute voorkeur. Bij deze uitspraak zijn we ons er terdege bewust van dat het gezinsbedrijf van vandaag er anders uit ziet dan het gezinsbedrijf van 50 jaar geleden.

Naast het onderwerp ‘Megastal’ en het daaraan gerelateerde ‘Tamme Varken’ hebben we in de Staten meerdere keren gesproken over het ‘Wilde Zwijn’, veelal stond deze discussie in het kader van het afschieten van deze dieren. Als ChristenUnie zijn we geen voorstander van de jacht.  Wel hebben we altijd gezegd het een goed middel voor standsbeheer is. Als de veiligheid van mensen in het geding is, dan is het zaak om in te grijpen. Wellicht via de jacht, maar ook via middelen als een wildrooster. De wildroosters op de provinciale wegen, zoals die in Nunspeet de A28 kruisen, zijn gerealiseerd mede dankzij initiatieven door de ChristenUnie.

De afgelopen vier jaren hebben we uit overtuiging een bepaalde richting gekozen in het Landelijk Gebied. De nieuwe fractie zet deze lijn graag door, mogen ze ook op uw steun rekenen?

Lubbert van den Heuvel

« Terug

Archief > 2011 > februari