Nr.9 Gert Kers: Duurzaam, Duidelijk en Degelijk

Gert Kers-smalldinsdag 15 februari 2011 09:00

In aanloop naar de statenverkiezingen van 2 maart 2011 zal de top 10 van de ChristenUnie iets vertellen over hun speerpunten voor de komende 4 jaar. Bij tourbeurt komen alle kandidaten aan bod. Vandaag Gert Kers uit Hattem en nummer 9 op de kandidatenlijst

Dat zijn de criteria waaraan een begroting van de provincie Gelderland moet voldoen.

Duurzaam omdat er oog moet zijn voor Gods schepping en de mensen die deze schepping beheren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het investeren in de natuur zoals de ontwikkeling van ecologische poorten, maar ook in de ruimte voor landbouwactiviteiten. Duidelijk omdat een begroting concreet moet aangeven welk beleid er de komende jaren wordt gevoerd en wat de financiële consequenties van dit beleid zijn. Degelijk omdat de financiële onderbouwing in de (meerjaren)begroting niet afhankelijk moet zijn van de waan van de dag. Een (meerjaren)begroting van de provincie moet een stootje (lees: tegenvaller) kunnen hebben. Er mag best financieel scherp aan de wind worden gevaren, maar er moeten ook flinke buffers (reserves) zijn om tegenvallers op te vangen. Gelukkig is dat bij de provincie Gelderland het geval.

Helaas is het bij de Rijkoverheid in financieel opzicht nogal eens hollen en dan weer stilstaan. Ook in 2011 en de jaren daarna is dat het geval. Dit heeft uiteraard ook zijn consequenties voor de bijdragen die de provincie Gelderland ontvangt en dus de (meerjaren)begroting van de provincie Gelderland. Sluitpost is dan vaak de burger omdat via lastenverhoging de portemonnee van de burger als egalisatiefonds gaat fungeren. Dat gebeurt vaak in een tijd dat de burger ook minder te besteden heeft. De ChristenUnie wil juist voorkomen dat de burger die sluitpostfunctie vervult. Vandaar de eisen aan een provinciale begroting: Duurzaam, Duidelijk en Degelijk.

Gert Kers
Kandidaat Statenlid

« Terug

Archief > 2011 > februari