Nr.8 Janneke Vos: Goed beheer van het landschap

Janneke Vos-smallwoensdag 16 februari 2011 09:00

In aanloop naar de statenverkiezingen van 2 maart 2011 zal de top 10 van de ChristenUnie iets vertellen over hun speerpunten voor de komende 4 jaar. Bij tourbeurt komen alle kandidaten aan bod. Vandaag Janneke Vos uit Duiven en nummer 8 op de kandidatenlijst

Gelderland heeft veel landelijk gebied, waar de land- en tuinbouw een essentiële rol heeft. Immers in de land-en tuinbouw werken veel mensen en worden veel producten verbouwd en verkocht, zodat de economische waarde groot te noemen is.

Maar dat niet alleen, veel landelijk gebied is ook vanuit recreatief oogpunt van groot belang. Vele toeristen komen naar de Veluwe, maar ook naar de specifieke coulisselandschappen van de Achterhoek. Ook de weidse uitzichten in het Rivierengebied zijn in trek. De landschappen zijn het waard om te behouden.

Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat deze landschappen daarom goed beheerd worden. Wat is er dan beter dan nauwe samenwerking tussen de gebruikers van het landschap? Dit zijn in de eerste plaats de agrariërs. Zij kennen hun woon- en werkomgeving het beste en hebben er alle belang bij dit zo goed mogelijk in stand te houden. Wel moeten ze in staat kunnen zijn hun boterham te verdienen en dit kan op een goede, duurzame manier, waarvoor de ChristenUnie graag kansen wil bieden.  

De ChristenUnie Gelderland heeft in de afgelopen statenperiode steeds weer de aandacht gevraagd voor een goede balans tussen economie en ecologie. Uit gesprekken met natuurbeheerders en boerenorganisaties is gebleken dat bij goed overleg er geen tegenstelling hoeft te bestaan tussen van natuur en economische doelen. Beide groepen hebben belang bij een gezond landschap. Dat levert goede producten op en is goed voor het toerisme en goed voor Gelderland

Janneke Vos-Arwert
Kandidaat Statenlid

« Terug

Archief > 2011 > februari