Nr.7 Dirk Vreugdenhil: Wonen

Dirk Vreugdenhil-smallvrijdag 18 februari 2011 09:30

In aanloop naar de statenverkiezingen van 2 maart 2011 zal de top 10 van de ChristenUnie iets vertellen over hun speerpunten voor de komende 4 jaar. Bij tourbeurt komen alle kandidaten aan bod. Vandaag Dirk Vreugdenhil uit Nijmegen en nummer 7 op de kandidatenlijst.

Een goede woning is erg belangrijk voor het welzijn van mensen. Gelderland is een provincie waar veel mensen met plezier wonen, maar toch komt de woningmarkt steeds meer onder druk te staan. Aan de ene kant zien we de leegloop in het buitengebied; aan de andere kant wachtlijsten tot acht jaar in de steden. Dit vraagt om een goed uitgebalanceerde strategie om iedereen te voorzien in een kwalitatief goede en passende woning. Enerzijds aanpakken om de woningnood aan te pakken, anderzijds op een zorgvuldige manier de woningmarkt afremmen in gebieden met veel leegstand.

Een combinatie van maatregelen zal ingezet moeten worden om de problemen op te lossen. Er zal ingezet moeten blijven worden op woningbouw, die betaalbare woningen oplevert. Ook wil de ChristenUnie dat de mogelijkheden worden onderzocht of oude en/of leegstaande kantoorpanden om te bouwen zijn tot woningen. Daarnaast zal de doorstroming van de huurmarkt naar de koopmarkt moeten worden bevorderd en de mogelijkheden die de wet ‘kraken en leegstand’ heeft geboden moeten worden benut. Dit kan onder meer door aansporing van gemeenten om een leegstandsverordening op te stellen, die het mogelijk maakt om leegstaande panden opnieuw te benutten en eventueel aan de woningvoorraad toe te voegen.

De provincie staat voor een grote uitdaging om de verschillende soorten problemen aan te pakken. Met als uitgangspunt een passende woning voor iedereen en een open blik voor alle mogelijke oplossingen kan deze problematiek echter wel worden aangepakt.

Dirk Vreugdenhil
Kandidaat Statenlid

« Terug

Archief > 2011 > februari