Nr.2 Annelies van der Kolk: Duurzaamheid

Annelies Van der Kolk-smalldonderdag 17 februari 2011 09:00

In aanloop naar de statenverkiezingen van 2 maart 2011 zal de top 10 van de ChristenUnie iets vertellen over hun speerpunten voor de komende 4 jaar. Bij tourbeurt komen alle kandidaten aan bod. Vandaag Annelies van der Kolk uit Harderwijk en nummer 2 op de kandidatenlijst.

De ChristenUnie kiest voor duurzame oplossingen die uiteindelijk het beste zijn voor de Gelderse burgers, natuur, klimaat en milieu. Ieder moet daarin zijn of haar verantwoordelijkheid nemen, zowel overheid, ondernemers als burgers. Vanuit de Bijbelse opdracht Gods aarde te beheren en te bewerken neemt de ChristenUnie verantwoordelijkheid. We zijn geen exploitanten van de aarde, maar beheren deze in het besef dat wij deze aarde doorgeven aan toekomstige generaties.

De ChristenUnie wil dat de provincie zelf ook verantwoordelijkheid neemt wanneer het gaat om duurzame oplossingen bij bijvoorbeeld de aanleg of verbeteringen van provinciale wegen, het openbaar vervoer en duurzaam inkopen. De provincie moet innovaties stimuleren door innovaties zelf als proef in te zetten. Uitgangspunt voor de ChristenUnie zijn niet alleen de wettelijke normen maar de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Daarom moet bij de verbetering van provinciale wegen niet alleen gekeken worden naar maatregelen die voldoen aan wettelijke normen, maar ook naar bovenwettelijke maatregelen die ten goede komen aan de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners.

De ChristenUnie zet samen met partners (medeoverheden, bedrijfsleven en onderzoeks-en onderwijsinstellingen) in op duurzame investeringen op het gebied van klimaat o.a. energiebesparing, duurzame energie en aanpassingen aan de klimaatveranderingen. Energiebesparing is de eerste stap. Daarom moeten investeringen in de woningisolatie worden doorgezet. Duurzame energie, zoals windenergie, zonne-energie, warmte en biogasinstallaties moet verder worden uitgerold. De ChristenUnie zet fors in op de verbetering van de milieukwaliteit van o.a. lucht en geluid en de bodemkwaliteit samen met partners.

Uit overtuiging kiezen voor duurzaamheid.

Annelies van der Kolk
Gedeputeerde en kandidaat-Statenlid

« Terug

Archief > 2011 > februari