Oldambtster kandidaat voor Provinciale Staten

uit overtuigingdinsdag 08 februari 2011 14:36

Gert Jan Bolt, inwoner van de gemeente Oldambt staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart.

Op de stembiljetten van de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen zal op 2 maart ook de naam van een inwoner van Oldambt te vinden zijn. Gert Jan Bolt, staat op de lijst voor de ChristenUnie.
“Ik vind het belangrijk dat ook de omgeving waarin wij wonen en werken en waar onze kinderen opgroeien vertegenwoordigd wordt in de provincie”, aldus de 44 jarige Oldambtster.

In het bijzonder wil Bolt zich sterk maken voor de leefbaarheid van ons gebied. Deze staat onder druk door de bevolkingskrimp in Oost-Groningen. Juist daarom is het van belang om de woonkernen goed bereikbaar te houden, met voldoende aanbod van noodzakelijke voorzieningen zoals onderwijs, zorg en openbaar vervoer.

De campagne van de ChristenUnie is op 27 januari afgetrapt. De speerpunten van de ChristenUnie zijn ondermeer: goed wonen in vitale dorpen, goed ondernemen en behoud van het landschap.

Op 26 februari kunt u Bolt en andere kandidaten van de ChristenUnie spreken op de verkiezingsmarkt in het centrum van Winschoten.

« Terug

Reacties op 'Oldambtster kandidaat voor Provinciale Staten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > februari