Raadsvergadering 31 januari 2011 Begroting Fivelingo inclusief motie Den Haag

dinsdag 01 februari 2011 19:02

Bezuinigen, het B-woord van deze tijd. Niet alleen onze gemeente, maar ook het werkvoorzieningsschap Fivelingo ontkomt er niet aan. Iets wat de fractie van de ChristenUnie grote zorgen baart en verontwaardiging oproept. Immers hoe kun je met droge ogen willen bezuinigen op een instantie die al het mogelijke doet om mensen met een arbeidsbeperking een aangepaste werkplek aan te bieden? .....

Begroting 2011 Fiveling.

Bezuinigen, het B-woord van deze tijd. Niet alleen onze gemeente, maar ook het werkvoorzieningsschap Fivelingo ontkomt er niet aan. Iets wat de fractie van de ChristenUnie grote zorgen baart en verontwaardiging oproept.

Immers hoe kun je met droge ogen willen bezuinigen op een instantie die al het mogelijke doet om mensen met een arbeidsbeperking een aangepaste werkplek aan te bieden? Een bezuiniging in 2011 realiseren van 7 ton lijkt ons een lastige opgave. Werkvoorzieningsschap Fivelingo geeft goede hoop om deze ombuiging te realiseren.

Voor de volgende jaren gaat dit echter wel onoverkomelijke problemen opleveren. Daarnaast heeft Fivelingo de ambitie om de komende jaren méér mensen een passende werkplek aan te bieden. Een nobel streven.

De gemeente Loppersum is als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling mede verantwoordelijk voor het in stand houden van werkvoorzieningsschap Fivelingo. U geeft aan dat u hen op alle mogelijke manieren wilt ondersteunen, en daar staan wij volledig achter. Daarbij moeten we uiteraard onze eigen zwakke financiële positie niet uit het oog verliezen.

We kunnen ons vinden in de zienswijze zoals omschreven in uw voorstel. Uw brief aan het bestuur van Fivelingo vinden we inhoudelijk correct, maar daarnaast ook stimulerend en ondersteunend.

Voorzitter, in het begin sprak ik over onze verontwaardiging met betrekking tot de bezuinigingen die ook Fivelingo treffen. De fractie van de ChristenUnie Loppersum wil dit ook kenbaar maken in Den Haag en daarbij tevens wijzen op het voornemen van het Rijk om extra taken naar de gemeente over te hevelen zonder dit te voorzien van de financiële middelen die voor het uitvoeren van deze extra taken nodig zijn.

Bijdrage Jan van Heerde

De volgende motie is door de fractievoorzitters van ALLE partijen ondertekend. De verantwoordelijk wethouder mevrouw Olga Hartman onderschrijft eveneens de motie:


      Motie

 

Voorstelnummer 9:            Besluitvormende agendapunten

 

Onderwerp:

 • Begroting 2011 van het werkvoorzieningsschap Fivelingo.
 • Overheveling extra taken naar gemeente zonder extra budget

 

De raad van Loppersum in vergadering bijeen d.d 31 januari 2011

Gehoord de beraadslaging,

gelet op:

 • de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk met betrekking tot de uitkeringen van mensen met arbeidsbeperkingen: het doorvoeren van bezuinigingen op sociale werkplaatsen
 • het voornemen van het kabinet om verschillende taken over te hevelen
  naar gemeenten zonder dat er voor deze extra taken een bijbehorend budget beschikbaar wordt gesteld

overwegende,

 • dat het tekort op de begroting 2011 van werkvoorzieningsschap Fivelingo een negatief resultaat laat zien van € 551.000,00 en dat dit voor de jaren daarna op kan lopen tot meer dan 1,8 miljoen in 2015.
 • dat de huidige wachtlijst van werkvoorzieningsschap Fivelingo door deze bezuinigingen niet zal krimpen, maar zal groeien.
 • dat door het voornemen van het Rijk om extra taken zonder bijbehorend budget over te hevelen naar de gemeenten deze taken niet door de gemeenten adequaat uitgevoerd kunnen worden.

en verzoekt het college,

 • om de zorgen van de Raad van de gemeente Loppersum over de bezuinigingen van het Rijk op de sociale werkplaatsen over te brengen aan de verantwoordelijke ministers en aan de leden van de 2e Kamer en het Kabinet.
 • om de verantwoordelijke ministeries, de leden van de 2e Kamer en het Kabinet te verzoeken om géén extra taken over te hevelen naar de Raad van de gemeente Loppersum zonder bijbehorend budget
 • in afschrift aan de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Ten Boer.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 31 januari 2011 Begroting Fivelingo inclusief motie Den Haag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > februari