Raadsvergadering 30 juli 2019 Bestemmingsplan/omgevingsplan Oosterhorn

IMG_1809.JPG

Een teleurstelling voor zowel het college als de ambtenaren nu het bestemmingsplan Oosterhorn opnieuw weer ter tafel komt. In het verleden is er veel gebeurd rond dit plan. Regelmatig moest het plan bijgesteld worden en tijdens de raadsvergadering van 30 november 2017 kon het plan door de meerderheid van de raad worden vastgesteld.

Nu heeft de bestuursrechter het plan opnieuw afgekeurd. De belangrijkste reden is de het landelijk Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vele landelijke plannen en projecten krijgen hier mee te maken.

Tijdens de behandeling in november 2017 heeft niemand hierover gesproken of aan gedacht..... Wel heeft een fractie aandacht gevraagd voor Natura 2000.

Wij begrijpen dat er nu een voorbereidingsbesluit gevraagd wordt om te voorkomen dat er ongewenste activiteiten worden ontplooid terwijl er hard gewerkt wordt aan reparatie van het bestemmingsplan zo dit al mogelijk is.

De fractie van de ChristenUnie zien wel met belangstelling de antwoorden op de vragen van de Lijst Stulp tegemoet. Hoe gaan we nu verder? Dat is de vraag en we hopen dat door deze situatie er niet een eindeloze vertraging gaat plaatsvinden.

De bijdrage van Cor Buffinga en de reactie van Lijst Stulp zijn hier terug te luisteren.


Als achtergrondinformatie dit artikel van RTV Noord "Streep door uitbreiding industrieterrein Oosterhorn"

Industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl mag niet verder uitbreiden. Volgens de Raad van State leidt uitbreiding mogelijk tot een te hoge neerslag van stikstof in de natuur. Het bestemmingsplan waar de gemeenteraad van Delfzijl in november 2017 akkoord voor gaf, is door het besluit van de Raad van State van tafel geveegd. Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) zag dat naar eigen zeggen al een beetje aankomen toen de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak verwees. 'Maar toch is het nieuws een fikse tegenvaller', zegt hij. 'We hadden eigenlijk gehoopt dat de Raad van State zou wachten tot het Rijk met bepaalde oplossingen kwam om dat programma uit de mineur te halen', gaat Rijzebol verder. 'De consequentie is dat het bestemmingsplan nu stilstaat en niet meer van toepassing is.'

Ontwikkelen
Binnen het bestemmingsplan zouden de huidige bedrijven op het industrieterrein zich verder kunnen ontwikkelen. Ook kwam er ruimte voor nieuwe bedrijven en een windpark. 'Er staan niet alleen nieuwe bedrijven in de rij om te investeren, wij zijn ook bezig om het industrieterrein te vergroenen', vertelt de wethouder. Door het besluit van de Raad van State moet ook dat duurzaamheidsproces stopgezet worden. 'En dat komt wel weer op de rails, maar het uitstel is uitermate vervelend.' Dat er op Oosterhorn een te hoge uitstoot van stikstof in de natuur terechtkomt, klopt volgens Rijzebol niet helemaal. 'Die uitstoot is heel minimaal, alleen de manier hoe dat vergund is, is niet juist', benadrukt hij.

Uitwegen
De zaak bij de Raad van State werd aangespannen door de vereniging Burgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland, Gasunie en Vereniging Zuivere Energie in Vlagtwedde. Rijzebol kijkt niettemin naar mogelijkheden om nog een mouw aan het besluit te passen.

'Wij gaan in overleg met Provincie, Groningen Seaports en het bedrijfsleven om hier samen uit te komen en daar nemen we omgevingscommissies ook in mee. Daarnaast heb ik begrepen dat het Rijk inmiddels een commissie heeft gevormd om uitwegen te zoeken voor zulke besluitvormingen', aldus de wethouder. 

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 30 juli 2019 Bestemmingsplan/omgevingsplan Oosterhorn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.