uitnodiging openbare najaarsvergadering ChristenUnie

Hierbij wordt u door de fractie, de wethouder en het bestuur van ChristenUnie Delfzijl uitgenodigd voor een openbare ledenvergadering in de Brede School Noord[1] op D.V. 29 september 2011.

Als thema voor deze avond is gekozen voor: Onderwijs en Christelijke identiteit.

 

Aan: Leden ChristenUnie Delfzijl en andere geïnteresseerden

Betreft: Openbare ledenvergadering ChristenUnie

 

L.S.

Hierbij wordt u door de fractie, de wethouder en het bestuur van ChristenUnie Delfzijl uitgenodigd voor een openbare ledenvergadering in de Brede School Noord[1] op D.V. 29 september 2011.

Als thema voor deze avond is gekozen voor: Onderwijs en Christelijke identiteit.

 

Vrijheid van onderwijs is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Burgers hebben het recht om verzekerd te zijn van onderwijs voor hun kinderen dat aansluit op hun eigen opvattingen over het goede leven. Destijds is er voor gestreden om het bijzonder (christelijk) onderwijs een plaats te geven in de samenleving. Maar de vanzelfsprekendheid dat wij kinderen christelijk onderwijs kunnen bieden is in deze tijd verdwenen. Ouders kijken meer naar de kwaliteit van het onderwijs en minder naar de identiteit van scholen als het gaat om de schoolkeuze voor hun kinderen. Hoe levensvatbaar is christelijk onderwijs, en hoe kunnen wij hier als christelijke partij invulling en stimulans aan geven?

 

Een aantal sprekers zal deze avond inleiden (zie www.christenunie.delfzijl.nl) waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen en debat.

 

Programma:

19:00                     Rondleiding door de Brede School

20:00                     Aanvang openbare ledenvergadering

22.00                     Afsluiting

Graag zien wij u op donderdag 29 september!

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens Meindert Joostens en Gerrit Jan Steenbergen

 

 

Margreet Nijburg

Voorzitter bestuur ChristenUnie Delfzijl[1] Waddenweg 4, 9934KH, nabij winkelcentrum De Wending

« Terug

Reacties op 'uitnodiging openbare najaarsvergadering ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.