Raadsvergadering 16 december 2020 "afscheid"

afscheid raad (1) banner.jpg

Er werden een aantal raadsleden in het zonnetje gezet. Onder andere kreeg Luc Schumer een koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn raadswerk die hij heeft verricht vanaf 2003.....

De gemeenteraad kwam afgelopen woensdag voor het laatst bijeen. Vanaf januari 2021 vormen de gemeentes Appingedam, Loppersum en Delfzijl een nieuwe gemeente genaamd gemeente Eemsdelta. De gemeente Delfzijl ontstond in 1808 en werd bij de laatste gemeentelijke herindeling in 1990 samen met de gemeentes Bierum en Termunten uitgebreid tot 1 stad en 13 dorpen en 24 buurtschappen.

Op de laatste raadvergadering was de agenda kort en werd zonder publiek gehouden i.v.m. de corona maatregelen. Verschillende kredieten werden aangenomen tijdens de raadsvergadering, waarbij toch nog verschillende fracties die in de raad zaten het woord namen. Uiteindelijke werden alle voorstellen aangenomen.

Er werden een aantal raadsleden in het zonnetje gezet. Onder andere kreeg Luc Schumer een koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn raadswerk die hij heeft verricht vanaf 2003. Vervolgens kreeg burgemeester Beukema de Penning van Verdienste. Dit is een gemeentelijke onderscheiding en wordt uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van de gemeente Delfzijl.

Burgemeester Beukema had voor alle raadsleden die niet zijn verkozen in de nieuwe raad van de gemeente Eemsdelta een dankwoord. Dit dankwoord was gericht naar 12 raadsleden van de 19 in volgorde van dienstjaren. Eerste dankwoord daarom gericht aan René Eijgelshoven. Hij zat namens de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Delfzijl. Hij volgde Cor Buffinga op die in mei 2020 ging verhuizen buiten de gemeente Delfzijl.

Ook was er een dankwoord aan Sebastien Sabanga gericht. Hij zat vanaf 8 okt 2015 in de gemeenteraad voor de fractie van de ChristenUnie. Burgemeester Beukema heeft Sebastien als eerste beëdigd als lid van de gemeenteraad van Delfzijl. Zijn bijdrages waren volgens de burgemeester zeer degelijk maar ook wel moeilijk te volgen door zijn franse tongval. Positieve daaraan was dat alle raadsleden met gespitste oren gingen luisteren.  

Na alle dankwoorden aan de afscheidende raadsleden was er ook een speciaal dankwoord aan de griffie van Delfzijl. Onno Rijkens was vanaf 1990 raadsgriffier in de gemeente Delfzijl. Hij was in november 2020 onderscheiden als erelid van de Griffierskring Groningen met een gouden veertje.  Hij was de steun en toeverlaat voor de raad van Delfzijl. Onno is 47 jaar ambtenaar geweest in de regio. Onno kwam altijd met de auto naar het gemeentehuis. Daarom kreeg hij een fiets als afscheidscadeau.

De nieuwe raad van de gemeente Eemsdelta word straks gevormd door 29 raadsleden, waarvan 3 van de ChristenUnie. Dit zijn Ina Schenkel-Zandvoort (Appingedam), Gert Drenth (Middelstum) en Harold Kol (Delfzijl)

Tevens wordt Meindert Joostens wethouder. De installatie zal D.V. plaatsvinden op 4 januari 2021.
Harold Kol wordt door privé werkzaamheden op 17 februari 2021 geïnstalleerd als raadslid voor de ChristenUnie.  

Deze bijdrage is van Harold Kol.
De foto's boven dit artikel en de foto's aan de linkerzijde op deze website zijn gemaakt door Harold Kol en Sebastian Sebanga.

« Terug