Raadsvergadering 25 juni 2020 Uitbreiding Windpark Delfzijl-Zuid

IMG_7235b.jpg

Wij zijn als Christenunie voor de realisatie van de uitbreiding van het Windpark Delfzijl-Zuid met de beoogde 16 molens.

Gezien de procedures die er gevolgd zijn, zoals het beantwoorden van de zienswijzen en de aanvulling op de Milieueffectrapportage (MER) lijkt het ons goed om het plan nu te realiseren, mede afgewogen hebben dat de vergunning onherroepelijk verklaard is en de beroepen ongegrond verklaard zijn. 

Wel is het zo dat er in de afgelopen periode verschillende windparken tot ontwikkeling zijn gekomen. Voor nieuwe windparken die in de in de planning staan, zijn wij als ChristenUnie zeer terughoudend als de leefbaarheid hierdoor onder druk komt te staan. 

Ook vinden wij het zeer belangrijk dat bij nieuwe plannen de omgeving kan meeprofiteren en deelnemen en dit van te voren zeer zorgvuldig uitgewerkt dient te worden.

Deze bijdrage is van René Eijgelshoven en is hier terug te zien te beluisteren (vanaf ongeveer 1:35:14)

« Terug