Beantwoording schriftelijke vragen misdrijven in Delfzijl

Veiligheid 624x270

Harold Kol, raadslid ChristenUnie Delfzijl heeft op 16 januari 2020 schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot misdrijven 2019 en het gevoerde beleid ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit in Delfzijl. De beantwoording...

Teneinde over de juiste en feitelijke gegevens te kunnen beschikken heeft ons college het antwoord op uw vragen afgestemd met de Politie.

 1. Is uw college bekend met dit onderzoek van RTL Nieuws?
  RTL Nieuws baseert het onderzoek op cijfers zoals die door de Politie worden gepubliceerd; deze cijfers zijn openbaar en zijn bij ons college ook bekend.

 2. Deelt u de mening ook dat de aantallen misdrijven te hoog zijn in onze gemeente Delfzijl? Zo niet, waarom niet?
  Delfzijl wijkt al zeer lang in negatieve zin af van gemeenten met een vergelijkbare omvang. Dit is mede een gevolg van de sociale opbouw van onze samenleving. Als wij de cijfers echter vergelijken met de grotere steden dan is het beeld echter een stuk positiever.

 3. Wat zijn de daadwerkelijke aantallen van onze gemeente in 2019, verdeeld in misdrijven durgs- en wapenhandel, inbraken, moord en doodslag, mishandeling, openlijke geweldpleging (tegen personen), overvallen, straatroof, vernieling, bedreiging en diefstel van en uit motorvoertuigen?
  Deze aantallen kunt u terug vinden in de politiecijfers zoals die op de site data.politie.nl worden gepubliceerd.

 4. Wat doet uw college er aan of staat op de planning om het aantal misdrijven naar beneden te brengen?
  Onze mogelijkheden zijn daartoe beperkt. Ons college maakt zich hard om de beschikbare politiecapaciteit minimaal te handhaven en zo mogelijk te vergroten. Het politiebureau in Delfzijl is één van de weinige politieposten in Noord-Groningen die nog een 24-uurs bezetting heeft. Daarnaast wordt er intergemeentelijk inspanning geleverd om de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit in kaart te brengen en te bestrijden.

 5. Wat wordt gedaan om vernielingen tegen te gaan in onze gemeente?
  Naast deelname aan het landelijke bureau MMA (Meld Misdaad Anoniem) wordt door politie en BOA's toezicht gehouden in de openbare ruimte om vernielingen zoveel mogelijk tegen te kunnen gaan.

 6. Hoeveel toezichthouders/handhavers zijn in ons gebied werkzaam? Hoeveel uren worden die daadwerkelijk ingezet in de gemeente Delfzijl?
  De taken op gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte worden uitgevoerd door de toezichthouders van Werkorganisatie DEAL. Op jaarbasis wordt door de gemeente Delfzijl 900 uur structureel ingezet voor daadwerkelijk toezicht. De taak wordt uitgevoerd door een vaste kern van toezichthouders met aanvulling van BOA's in opleiding, die in wisselende samenstelling hun taken uitvoeren.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, en ondertekend door,
secretaris Peter de Leeuw en burgemeester Gerard Beukema.

Deze bijdrage is van Harold Kol.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Kol ANTWOORD misdrijven in Delfzijl.pdf947,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug