Raadslid Harold Kol (CU) stelt schriftelijke vragen over toename misdrijven

Veiligheid 624x270

Uit onderzoek bleek dat er 300 veelvoorkomende misdrijven waren geteld tot september 2019. In 2018 was er sprake van 347 geregistreerde criminaliteit in de gemeente Delfzijl. De prognose voor onze gemeente was dat we op 402 misdrijven zouden uitkomen tot het eind van 2019. Opvallend detail in het onderzoek was dat de drugshandel weer was toegenomen ten opzichte van 2018....

RTL nieuws heeft onderzoek gedaan naar misdrijven in alle gemeentes in Nederland. Dit is onderzoek heeft plaats gevonden in de eerste negen maanden van 2019 en daarbij waren prognoses voor de rest van 2019. RTL heeft een persbericht doen uit gaan op 23 december 2019.

Jaarlijks zijn er 63 inbraken per 10.000 woningen en daarmee ligt het inbraakrisico hoger dan het landelijke gemiddelde. Op de ranglijst van 2.000 woonplaatsen is onze gemeente Delfzijl terug te vinden op plaats 474. Van alle inbraken die in 2016, 2017 en 2018 hebben plaatsgevonden, was halverwege 2019 nog geen 1 op de 10 (8,5%) opgehelderd. In de gemeente Delfzijl is dit 20%. Het aantal vernielingen in 2018 was 86 en tot oktober 2019 waren dat volgens het onderzoek van RTL nieuws 85. Ook het aantal diefstallen van motorvoertuigen is van 0 naar 4 gegaan.

Mijn fractie is van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om de veiligheid in de gemeente Delfzijl zo goed mogelijk te waarborgen. Naar aanleiding hiervan stel ik u de volgende schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde:
1. Is uw college bekend met dit onderzoek van RTL nieuws?
2. Deelt u de mening ook dat de aantallen misdrijven te hoog zijn in onze gemeente Delfzijl? Zo niet, waarom niet?
3. Wat zijn de daadwerkelijke aantallen van onze gemeente in 2019, verdeeld in de misdrijven drugs-en wapenhandel, inbraken, moord en doodslag, mishandeling, openlijke geweldpleging (tegen personen), overvallen, straatroof, vernieling, bedreiging en diefstal van en uit motorvoertuigen.
4. Wat doet uw college er aan of staat op de planning om het aantal misdrijven naar beneden te brengen?
5. Wat wordt gedaan om vernielingen tegen te gaan in onze gemeente?
6. Hoeveel toezichthouders/handhavers in ons gebied werkzaam? Hoeveel uren worden die daadwerkelijk ingezet in de gemeente Delfzijl?

Schriftelijke vragen zijn gesteld door H.R. (Harold) Kol namens de fractie van de ChristenUnie Delfzijl.

De antwoorden worden binnen 14 dagen verwacht.

Het complete document vindt u hieronder.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
schriftelijke vragen Harold Kol (CU).pdf52,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug