Raadsvergadering 26 september 2019 Initiatiefvoorstel PvdA Eemsdelta

gezin 624x270

Alle eerste wil de ChristenUnie zijn optimisme uitspreken na het lezen van dit initiatiefvoorstel, omdat dit ons herinnert aan de notitie “Kansrijk opgroeien” waar we eerder dit jaar voor gestemd hebben....

Als we het initiatief voorstel lezen, zien we dat  alle doelen die genoemd zijn in het voorstel gaan over de manier waarop wij als gemeenten samen met ouders/opvoeders en hun kinderen, hun sociale netwerk en professionals, invulling geven aan onze nieuwe taken rondom de jeugd zoals beschreven zijn in de notitie Kansrijk opgroeien.

We citeren:
"Met het ontwikkelen van Positief jeugdbeleid willen we bijdragen aan een sterke basis om zoveel mogelijk kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien in hun eigen omgeving. Dit kan door te investeren in ouders, de omgeving, in een positieve opvoeding, succesvolle schoolloopbaan en in een brede ontwikkeling van jeugdigen. Het gaat hierbij om het versterken van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren waardoor jongeren meer perspectief krijgen. We streven de pedagogische village weer te creëren, door met name volwassenen (professionals in welzijn, kinderopvang, ouders, vrijwilligers, winkeliers, in het algemeen burgers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren weer op zich te nemen. Hiermee wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld, die zo belangrijk is voor een goede opvoeding van onze jeugd, maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie en versterken van de pedagogische civil society”. Eind citaat.

De ChristenUnie benadrukt het belang van preventie vanuit het voorliggende maatschappelijke veld en vindt dat de civil society benadering zich niet alleen op ernstige problematiek focust, maar op alle maatschappelijke problematiek zoals ondersteuning bij de opvoeding en alcoholgebruik.

Uit onderzoek blijkt dat ouders echt invloed hebben op het drinkgedrag van hun kinderen en de meeste ouders vinden het niet altijd eenvoudig het gesprek hierover met hun kinderen aan te gaan. 

Trimbos heeft de cursus Praten met uw kind ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor alle ouders met kinderen van 10 t/m 18 jaar, die meer willen weten over het opvoeden van hun kinderen als het gaat om roken, alcohol drinken en blowen. Ouders leren tips om met hun kind over moeilijke onderwerpen te praten en ruzies op te lossen. Scholen en maatschappelijke organisaties verwijzen ouders die met kindalcoholproblematiek worden geconfronteerd door naar deze cursus.

Daarom de vraag aan de PvdA.
Wat is de meerwaarde van dit voorstel?

Geschreven door Sebastien Sabanga. Dit is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 26 september 2019 Initiatiefvoorstel PvdA Eemsdelta'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.