Raadsvergadering 26 september 2019 Startdocument Regionale Energie Strategie

RES-NP_Mett_Logo.png

Wij zijn voorstander van een Regionale Energie Strategie.
Vanuit het Klimaatakkoord in Parijs komen we via het Nationaal Klimaatakkoord, de Klimaattafels, de regionale regio’s, tot de Regionale Energie Strategie (RES) per gemeente. Vanuit het RES staat ons een grote opgave te wachten.....

Want van het klimaatakkoord hebben we de volgende doelstelling: Het terugdringen van CO2 (koolstofdioxide) met 49% in 2030 en 80-95 % reductie van CO2 in 2050. Binnen dit akkoord zijn er 5 belangrijke pijlers te onderscheiden: 1. Elektriciteit 2.Gebouwde omgeving 3.Mobiliteit 4.Landbouw 5. Landgebruik.

Om dit in de Regio te realiseren zijn de gemeenten, de waterschappen en de provincie in beeld. Daarnaast zijn er een aantal stakeholders die meewerken. Bij deze laatste heeft de industrie een belangrijke rol. Ik zie ze niet direct in de rij stakeholders staan. (blz. 3). Waarom staan ze er niet bij? Het zal nog een hele opgave worden om de doelstellingen te realiseren.

Wij hopen dat RES niet terecht komt in een woud van overlegstructuren, waarbij er veel gepraat wordt maar er weinig uitvoering is. De kosten zijn vaak hoog en het effect is minimaal. Daarbij zijn een aantal vragen:
Hoe vindt de terugkoppeling naar de raden plaats?
Hoe vindt de terugkoppeling naar de burgers plaats?
Heeft de gemeente Delfzijl al nagedacht hoe zijn haar burgers bij dit project gaat betrekken? Ziet zij daar een actieve rol? (blz. 10) Waar vind ik dat terug in de projectstructuur? (blz. 11)

In het RES staat dat er draagvlak moet komen onder de burgers. Dit wil men doen door brede informatie naar de burgers. Financiële participatie. Een vernieuwende werkwijze ontwikkelen om zoveel mogelijk inwoners erbij te betrekken. Kan daar iets meer over gezegd worden? Hoe gaat men dit doen. Welke strategie wordt gebruikt om de keten evenwichtig op te bouwen. Bedoeld is dat een ieder in de keten op elke stap een gelijke boterham heeft. (punten 3 en 4 blz. 6)

Tenslotte hangt er nog een grote vraag boven de markt. De fractie van de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit plan zich verhoudt met de uitspraak van de Raad van State betreffende de Stikstof problematiek zoals verwoord in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Geschreven door Cor Buffinga en is hier terug te luisteren.
Het startdocument vindt u hieronder in de documenten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Startdocument%20RES%20Groningen.pdf2,0 MBapplication/pdfdownload

« Terug