Raadsklankbordgroep 12 juni 2019

IMG_1890.JPG

We hebben in een samenhangend document vervat wat de visie van de nieuwe gemeente Eemsdelta is, wat de uitgangspunten zijn voor de besturing en organisatie van de nieuwe gemeente (besturingsfilosofie) en hoe de dienstverlening aan de inwoners en andere betrokkenen op hoofdlijnen plaats zal vinden.

Woensdag 12 juni 2019 is de Raadsklankbordgroep (RKBG) weer in vergadering geweest in het gemeentehuis van Delfzijl. We hebben in een samenhangend document vervat wat de visie van de nieuwe gemeente Eemsdelta is, wat de uitgangspunten zijn voor de besturing en organisatie van de nieuwe gemeente (besturingsfilosofie) en hoe de dienstverlening aan de inwoners en andere betrokkenen op hoofdlijnen plaats zal vinden (dienstverleningsconcept). Dit document wordt nu verder verwerkt en komt later terug ter definitieve vaststelling.

Dit document getiteld "Eemsdelta is dichtbij" staat in de documenten hieronder, evenals een nieuwsbrief.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Geen resultaten gevonden

« Terug