Brief NCG en gemeente roept de nodige vragen op.

aardbevingen (leeg)

Inwoners van onze gemeente hebben als gevolg van de gaswinning de afgelopen jaren te maken gekregen met steeds wisselende berichtgeving van de rijksoverheid. Onderzoek na onderzoek zorgde voor het bijstellen van de normen die, daarbij ook telkens naar beneden werden bijgesteld. Ellenlange procedures en steeds nieuwe uitvoeringsinstanties hebben niet bijgedragen een gevoel van vertrouwen.

De voorbije weken hebben inwoners in de gemeente Midden-Groningen brieven ontvangen met daarin de status van hun woning. Na eerdere berichten waarin specifiek is aangegeven dat de woning moest worden versterkt, is er nu in veel gevallen bericht dat de woning niet in de risicolijst staat. Dat levert verwarring op.

Op dit moment heeft de ChristenUnie de volgende vragen:

  • Hoe kon er eerder met stelligheid worden gezegd dat, op basis van metingen én onderzoek op basis van computermodellen, grootschalig moest worden versterkt?
  • Kunt u aangegeven hoeveel woningen in de categorie verhoogd risico zitten en hoe die per woonplaats zijn verdeeld?
  • Kunt u ook aangeven hoe de verdeling is tussen particulier bezit en corporatie bezit?
  • Is de gemeente Midden-Groningen bij de afweging van de kwetsbaarheid van het pand akkoord gegaan met de hantering van het HRA-model?
  • Omdat de brieven mede door de gemeente Midden-Groningen zijn verzonden lijkt er ook een kentering te zijn in de positie van de gemeente. De indruk zou kunnen ontstaan dat de gemeente inhoudelijk stelling neemt in afweging van de schade. Wij willen graag weten welke beweegredenen het college heeft gehad om hier voor te kiezen. 

De verwarring die nu ontstaat is dat het idee is gewekt dat de gemeente inhoudelijk mee heeft gewogen. Het lijkt ons dat die verantwoordelijkheid hoort bij de NCG en daarmee het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

« Terug