Nieuws

Raadslid Harold Kol (CU) stelt schriftelijke vragen over toename misdrijven

Cocaine.jpg Uit onderzoek bleek dat er 300 veelvoorkomende misdrijven waren geteld tot september 2019. In 2018 was er sprake van 347 geregistreerde criminaliteit in de gemeente Delfzijl. De prognose voor onze gemeente was dat we op 402 misdrijven zouden uitkomen tot het eind van 2019. Opvallend detail in het onderzoek was dat de drugshandel weer was toegenomen ten opzichte van 2018.... lees verder

Naam Voedselbank ADL gewijzigd naar Voedselbank Eemsdelta

IMG_1748.JPG De naam van de Voedselbank voor inwoners uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is aangepast. De nieuwe naam is Voedselbank Eemsdelta, en sluit hiermee naadloos aan op de komende herindeling van bovengenoemde gemeenten, die vanaf
1 januari 2021 samen verder gaan als Gemeente Eemsdelta.... lees verder

Interview Peter van Campenhout (Havenstad FM) met raadslid Harold Kol (CU)

radio fm.png Deze week was er een opname van Havenstad FM voor het radioprogramma "ik geef een uurtje door". Peter van Campenhout praat met Harold Kol, raadslid ChristenUnie Delfzijl, over de nieuwe gemeente Eemsdelta..... lees verder

Persbericht 17 december 2019 Benoeming gemeentesecretaris nieuwe gemeente Eemsdelta

RHHKoch portret2.jpg Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is Ronald Koch benoemd tot beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Eemsdelta maakt de benoeming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uiteindelijk definitief... lees verder

Groningers vinden versterking nodig, maar denken niet dat dit gebeurt....

IMG_8168.JPG Groningers met schade aan hun huis hebben er vaak weinig vertrouwen in dat hun woning ook daadwerkelijk wordt versterkt. Dat blijkt uit onderzoek van Katherine Stroebe en Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). lees verder

Wielerkleding, en hardloopkleding ChristenUnie

PRJ19002596ProfJacketMenleft.jpg Sportkleding nu weer beschikbaar. Aangezien er veel vraag was naar de sportkleding, is er nog een bestelronde. Dan kunnen jij en alle andere sportievelingen die de ChristenUnie een warm hart toedragen in kwalitatief hoogwaardige sportkleding de weg op in een professioneel ChristenUnie-tenue. lees verder

Financiële opbouw Nationaal Programma Groningen

ffaBngvi_400x400.png Nationaal Programma Groningen is een ambitieus programma dat gericht is op de toekomst van elke Groninger. Een programma van tien jaar, met als belangrijkste ambities: groei van de economie, verbetering van de leefbaarheid, aansluiten van het opleidingsniveau op de arbeidsmarkt, een betere natuur en klimaatbestendigheid. Om hiermee aan te slag te kunnen heeft het Rijk als startkapitaal 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. lees verder

1e najaarsvergadering CU Eemsdelta

IMG_9163.JPG Gisteravond in de Harmannizaal van Centrum Kabzëel in Gemeente Appingedam hebben we de 1e najaarsvergadering van de ChristenUnie Eemsdelta mogen houden. Vóór de pauze aandacht voor de komende herindelingsverkiezingen die in november 2020 zullen worden gehouden..... lees verder

Raadsvergadering 7 november 2019 Begroting 2020 (laatste)

Cor.jpg Wat werk en inkomen betreft wil de ChristenUnie het college opnieuw attenderen dat de huidige economische situatie volop kansen op de arbeidsmarkt biedt. De ChristenUnie wil dat iedereen zelfredzaam is en naar vermogen mee kan doen in het arbeidsproces. Het hebben van (betaald) werk staat daarbij voorop. We vinden het moeilijk te aanvaarden dat sommige huishoudens niet rond kunnen komen... lees verder

Infoavond plannen Centrum Zuidoost Delfzijl druk bezocht

IMG_4108a.JPG Dinsdagavond was er een infoavond voor belangstellenden. Het ging over de aanpak van Delfzijl Centrum Zuid Oost. De plannen werden door projectleiders uitgelegd. Dit ging naar aanleiding van een poster waarop de negen projecten staan vermeld... lees verder

Raadsvergadering 26 september 2019 Initiatiefvoorstel PvdA Eemsdelta

bier glas Alle eerste wil de ChristenUnie zijn optimisme uitspreken na het lezen van dit initiatiefvoorstel, omdat dit ons herinnert aan de notitie “Kansrijk opgroeien” waar we eerder dit jaar voor gestemd hebben.... lees verder

Raadsvergadering 26 september 2019 Startdocument Regionale Energie Strategie

IMG_1802.JPG Wij zijn voorstander van een Regionale Energie Strategie.
Vanuit het Klimaatakkoord in Parijs komen we via het Nationaal Klimaatakkoord, de Klimaattafels, de regionale regio’s, tot de Regionale Energie Strategie (RES) per gemeente. Vanuit het RES staat ons een grote opgave te wachten..... lees verder

Ministerraad stemt in met herindeling gemeente Eemsdelta

eemsdelta.png De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties ingestemd met twee herindelingsvoorstellen. In de provincie Groningen willen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen. lees verder

Bezoek Voedselbank Eemsdelta op 17 september 2019

IMG_1748.JPG Vervolgens krijgen we een rondleiding. Van winkelwagen naar uitreikpunt en van schappen met allerlei producten naar veel koelkasten en diepvriezers. Veel indruk maakt de opmerking dat wekelijks zo’n 175 huishoudens van een pakket moeten worden voorzien. Dat betekent dus ook dat je wekelijks elk huishouden hetzelfde product(en) wilt geven..... lees verder

Vergadering Raadsklankbordgroep Eemsdelta 4 september 2019

IMG_4134.JPG In deze vergadering is het concept "Eemsdelta is dichtbij" nader toegelicht en besproken.
De documenten met betrekking tot deze vergadering staan hieronder in de documenten.
De presentatie van Frank Burkels is eveneens bijgevoegd. lees verder

Nieuwsbrief 11 Herindeling Gemeente Eemsdelta (29 augustus 2019)

IMG_1889.JPG 'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en ook welke stappen nog nodig zijn. lees verder

Raadsvergadering 30 juli 2019 Bestemmingsplan/omgevingsplan Oosterhorn

IMG_1781.JPG Een teleurstelling voor zowel het college als de ambtenaren nu het bestemmingsplan Oosterhorn opnieuw weer ter tafel komt. In het verleden is er veel gebeurd rond dit plan. Regelmatig moest het plan bijgesteld worden en tijdens de raadsvergadering van 30 november 2017 kon het plan door de meerderheid van de raad worden vastgesteld. lees verder

Raadsvergadering 11 juli 2019 Voorjaarsbrief, Kadernota, 1e Turap

IMG_4130a.JPG Dit jaar is de kadernota eenvoudig van opzet. Ook de plannen voor het komende jaar zijn hoofdzakelijk ingezet beleid. Dit heeft alles te maken met de voorgenomen herindeling op 1 januari 2021. Nieuw beleid kunnen we weer verwachten van de nieuwe gemeenteraad.
Als je kijkt naar het overzicht van de financiële effecten in de kadernota over een periode van 4 jaren.... lees verder

Nieuwsbrief Herindeling nummer 10

gg.png Eemsdelta is dichtbij!
De visie voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is inmiddels vastgesteld. Alweer een belangrijke mijlpaal, omdat we hiermee de nieuwe gemeente Eemsdelta verder gaan vormgeven. De documenten besturingsfilosofie en het dienstverleningsconcept zijn op de websites van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te vinden. Daarnaast zijn ze ook op onze website te vinden. lees verder

Radenconferentie 29 juni 2019 inzake Nationaal Programma Groningen

index.png Op uitnodiging van de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten was er zaterdag de conferentie van Gemeenteraden en Provinciale Staten in de EnergyBarn op het Zernike Science Park. Agendapunt het Nationaal Programma Groningen. Het verslag van de conferentie is inmiddels hieraan toegevoegd in de documenten. lees verder