Nieuws

Nieuwe fractiemedewerker Statenfractie

IMG_2592maandag 25 september 2017 12:59 In september heeft Fredric Geijtenbeek als fractiemedewerker het stokje overgedragen aan Jos Schaafsma. Na zeven jaar als fractiemedewerker te hebben gewerkt staat Fredric per september fulltime voor de klas. De fractie is Fredric erg dankbaar voor het vele werk wat hij heeft verzet. Op gezellige wijze heeft de fractie op 9 september afscheid genomen. Bij deze gelegenheid kon de fractie Jos verwelkomen. lees verder

Uitnodiging ledenvergadering 5 oktober

Groningen TenBoer en Harenmaandag 18 september 2017 22:28 Het bestuur van ChristenUnie Stad Groningen / Hoogkerk nodigt u, samen met de afdelingen Ten Boer en Haren bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering die wij willen houden op D.V. donderdag 5 oktober 2017.
De vergadering zal in het teken van de komende gemeentelijke herindeling staan en er zal een start gemaakt worden met het verkiezingsprogramma door u om ideeën te vragen. We willen dus graag dat u uw wensen deelt voor het verkiezingsprogramma. lees verder

Statenfractie ChristenUnie: 'ondersteun getroffen pluimveehouders'

eggs-551292_1920zaterdag 05 augustus 2017 13:35 De Statenfractie van de ChristenUnie vraagt het Groninger provinciebestuur zich in te zetten voor pluimveehouders die getroffen worden door de fipronilbesmetting van eieren. lees verder

Provincie Groningen investeert vijf miljoen in behoud erfgoed

kerkthesingewoensdag 12 juli 2017 15:08 Dankzij de inzet van de ChristenUnie investeert de provincie Groningen de komende twee jaar in totaal bijna vijf miljoen euro in het behoud en herstel van monumenten. lees verder

Algemene Beschouwingen 2017

IMG_2295woensdag 12 juli 2017 11:00 Dit jaar begint fractievoorzitter Stieneke van der Graaf haar bijdrage van de Algemene Beschouwingen met het tussentijds terugkijken op deze Collegeperiode, wat er is bereikt, wat er allemaal in werking is gezet en waar de ChristenUnie zich zorgen om maakt. Vol vertrouwen begon de ChristenUnie aan deze College periode en met het volste vertrouwen gaan we nu verder. lees verder

Ministerraad stemt in met herindelingsvoorstel Groningen - Haren - Ten Boer, voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de Raad van State

groninger gemeentesvrijdag 07 juli 2017 14:32 Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het herindelingsvoorstel Groningen – Haren – Ten Boer ter advisering voor te leggen aan de Raad van State. lees verder