Welkom op de website van de ChristenUnie Delfzijl

Binnenkort: ledenvergadering voor leden en geïnteresseerden.

Beste leden van de ChristenUnie (DEAL),

Zoals u van ons gewend bent wordt de najaarsvergadering georganiseerd in DEAL-verband. Dit jaar is de ChristenUnie van Appingedam het samenroepende bestuur.

Wij willen u graag uitnodigen voor deze vergadering:

 Datum: Woensdag 16 november 2016

Tijdstip: Aanvang 20.00 uur

Locatie: Kabzeël (Dijkstraat 77, Appingedam)

Als onderwerp hebben we dit jaar gekozen voor de problematiek rond de aardbevingen. We proberen verschillende kanten van deze problematiek te belichten tijdens deze avond.

U bent allen van harte welkom om deze avond aanwezig te zijn. Eventuele geïnteresseerden in de ChristenUnie zijn ook welkom om aanwezig te zijn bij deze avond.

 

Met vriendelijke groet,

 

ChristenUnie Appingedam

 

 

Van de fractievoorzitter

De vakanties zijn bijna voorbij en het vergaderseizoen begint weer.

Voor de ChristenUnie betekent dit, dat wij dit seizoen volop bezig zullen zijn met de gemeentelijke herindeling.

Daarbij stellen wij ons steeds de vraag: “Wat is goed voor de burger”.

Ook de gaswinning en de aardbevingen zullen veel overleg vragen.

Door de aardbevingen zullen scholen de komende jaren versterkt moeten worden.  Waarvoor kiezen we dan?

Voor clustering en bouw van nieuwe scholen, of versterking van de huidige scholen. Hiervoor is een plan opgesteld, wat  in juli in de raad is besproken.

Het Sociale Domein zal nog veel aandacht vragen.  De transitie is een feit, maar hoe pakt dit uit in de praktijk en waar moet en bijgestuurd worden.

Grote projecten worden nu ten uitvoer gebracht.

De dijkverzwaring.

De sloop van de Vennenflat.

Het Marconi project.

Hierdoor zal er veel veranderen in Delfzijl. Maar ook de dorpen en wijken vragen en krijgen hun aandacht.

Binnen onze fractie zijn wij nog steeds op zoek naar fractie ondersteuners. Indien u belangstelling hebt laat het ons dan weten.

Wij hopen als fractie ook het komende seizoen ons weer in te zetten voor het werk binnen de gemeente Delfzijl.

Daarbij weten wij ons afhankelijk van onze hemelse Vader.