Welkom op de website van de ChristenUnie Delfzijl

Van de fractievoorzitter

Het nieuwe jaar is begonnen, in dankbaarheid terugkijkend naar de voorgaande periode. 

Binnen onze fractie zijn er veranderingen geweest. Een raadslid nam afscheid en we hebben een nieuw lid kunnen verwelkomen.

We hebben als fractie veel  werk verzet  op het terrein van de decentralisaties, de herindeling en het gasdossier.

Verder is Delfzijl begonnen aan een grondige reconstructie van het centrum. Hier zal het nodige veranderen. Vergeet ook het plan Marconi niet, waarbij veel staat te gebeuren rond het haventerrein.  

Voor wat betreft de herindeling is er nog veel overleg nodig. Op dit moment is nog niet te zeggen wat de uitkomst zal zijn.

De overheid probeert op het terrein van de aardbevingen in Groningen vaste richtlijnen te geven, maar het dossier is zeer weerbarstig. De ChristenUnie heeft zowel landelijk als provinciaal haar steentje bijgedragen met als grootste doel de veiligheid van de inwoners te waarborgen.

Wij hopen ook dit jaar weer van betekenis te kunnen zijn in de plaatselijke politiek.  Dit kan alleen als ons werk ook gezegend mag worden door onze hemelse Vader.