Welkom

Uitnodiging DEAL Ledenvergadering

Ledenvergadering DEAL-gemeenten
Wanneer: 18 november 2014
Waar: op t Houkje van de Hoeksteenkerk, Burchtstraat 25, Middelstum

Agenda

19:30 – 19:45 Ontvangst met koffie

19:45 – 20:00 Opening door de voorzitter van kiesvereniging Loppersum
Alida Weisbeek-Feenstra

20:00 – 20:45 Presentatie gevolgen transitie ouderenzorg
verzorgd door wethouder Meindert Joostens van Delfzijl
en Marianne Ubbink Zorg en Welzijn Zonnehuisgroep Noord

20:45 – 21:00 Pauze met koffie
21:00 – 21:45 Gelegenheid om vragen te stellen over de transitie
21:45 – 22:00 Overige zaken
22:00 Sluiting

Na sluiting is er gelegenheid om met een hapje en drankje verder
met elkaar van gedachten te wisselen.


Besturen van de kiesverenigingen Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum
Bij vragen: Margriet Donker-van der Vinne
tmdonker@hotmail.com


Actueel


De Zorg verandert

Alle gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen op het gebied van begeleiding, jeugd, werk en inkomen.

De veranderingen zijn al ver voorbereid, maar de wetten ervoor zijn nog niet allemaal vastgesteld. Dat betekent dat we u nog niet precies kunnen vertellen wat er verandert.
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum werken samen om de nieuwe zorgtaken vorm te geven, zodat wij zorg vanaf 2015 op een verantwoorde wijze en in afstemming met u regelen. De zorg verandert daardoor en wordt anders dan u tot nu toe gewend was. Daarbij komen de eigen mogelijkheden van inwoners voorop te staan. Wat kunt en doet u zelf? Wat in afstemming met vrienden, familie en buren? En wat is er daarnaast voor u in het dagelijks leven nodig. Denkt u aan bijvoorbeeld hulp bij opvoeden, dagbesteding en vervoer.