Welkom

Actueel


De Zorg verandert

Alle gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen op het gebied van begeleiding, jeugd, werk en inkomen.

De veranderingen zijn al ver voorbereid, maar de wetten ervoor zijn nog niet allemaal vastgesteld. Dat betekent dat we u nog niet precies kunnen vertellen wat er verandert.
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum werken samen om de nieuwe zorgtaken vorm te geven, zodat wij zorg vanaf 2015 op een verantwoorde wijze en in afstemming met u regelen. De zorg verandert daardoor en wordt anders dan u tot nu toe gewend was. Daarbij komen de eigen mogelijkheden van inwoners voorop te staan. Wat kunt en doet u zelf? Wat in afstemming met vrienden, familie en buren? En wat is er daarnaast voor u in het dagelijks leven nodig. Denkt u aan bijvoorbeeld hulp bij opvoeden, dagbesteding en vervoer.