Welkom op de website van de ChristenUnie Delfzijl

Van de fractievoorzitter

Wij stellen ons steeds de vraag: “Wat is goed voor de burger”.

De gaswinning en aardbevingen zullen veel overleg vragen.

Door de aardbevingen zullen scholen de komende jaren versterkt moeten worden. Waarvoor kiezen we dan?

Voor clustering en bouw van nieuwe scholen, of versterking van de huidige scholen. Hiervoor is een plan opgesteld, wat  in juli in de raad is besproken.

Het Sociale Domein zal nog veel aandacht vragen.  De transitie is een feit, maar hoe pakt dit uit in de praktijk en waar moet en bijgestuurd worden.

Grote projecten worden nu ten uitvoer gebracht.

De dijkverzwaring.

De sloop van de Vennenflat.

Het Marconi project.

Hierdoor zal er veel veranderen in Delfzijl. Maar ook de dorpen en wijken vragen en krijgen hun aandacht.

Binnen onze fractie zijn wij nog steeds op zoek naar fractie ondersteuners. Indien u belangstelling hebt laat het ons dan weten.

Wij hopen als fractie ook het komende seizoen ons weer in te zetten voor het werk binnen de gemeente Delfzijl.

Daarbij weten wij ons afhankelijk van onze hemelse Vader.